(πα½ 2022-02-25 .. 27)

Talmudický plán na vyhubení Křesťanů a Materialistů, který ani není příliš tajný...

Leckdo dnes zná zprofanované NWO zednářů, jak ho mají drze všem na očích latinsky na dolarové bankovce (novus ordo seclorum), ale to je jen zástěrka pro mnohem starší pojem, který je základním principem a očekáváním Judaismu. Tam se to jmenuje "olam ha ba", "the world to come", tedy "nadcházející svět", který má přijít, až si ustanoví nějakého svého Krále Mesiáše (moloch mesiah), a jeho hlavním úkolem prý má být zbavit svět Idolatrie, která je podle nich především Křesťanství, a Blasfemie - Epikurejského tedy atomistického Materialismu...

Talmudický plán na vyhubení Křesťanů a Materialistů tedy ani není příliš tajný, je to jen mírně schované všem na očích mezi tunou odporného balastu v knize Sanhedrin, která je jádrem zla Talmudu...

Však to také pochází z Domu Lucifera (Beth Hillel), a hlavním Mistrem je tam Rabín Zlo ( ר׳׳ע ), celým jménem Zrada syn Josefův - Akiva ben Josef... Je plný lživých a překroucených výkladů Tóry, kde do těch různých vražedných přikázání si jen dosadí kýžený subjekt namísto původního, jak je dnes evidentní z komentářů v anglickém překladu Talmudu, vycházejících také ze středověkého Syna Ďábla (Ben Maimon), tedy z Maimonidese, a ani ten se tím plánovaným zničením Křesťanů nijak netají (Avodas Zarah 10 nebo 5 - jak mají nebo měli rabíni Cha-bad, ti s černými klobouky, na svém webu)...

Že to vyhubení mají v plánu je jisté, a že to chtějí spouštět letos v roce 2022 se lze oprávněně domnívat, jak bude vysvětleno - i když je možné, že to zase odloží, a tím pádem i to, že Covid, jenž vypustili, a Zlé Židovské Vaxxíny mRNA (doslova "Evil Jewish Vax, Covid Moderna" o tom napsal Bůh na Slunci, a včetně té, kterou znáte pod jménem výrobce Pfizer, kterou plánovaně slavnostně vypustili na výročí KristallNacht, a jež se původním hebrejským jménem nazývá Tozinameran, což by šlo volně přeložit jako "Smilstvo Gomor"...), které pod jeho záminkou lidem nutí, jsou součástí toho plánovaného vyhubení, jak vám i dostatečně jasně oznámili veřejně byť alegoricky předem na zahájení Olympiády v Londýně 2012 pro miliardy diváků, tak jak jim jejich jinak zvrácené zákony ukládají, že odsouzenému k popravě je nutné předem oznámit, jakým způsobem bude popraven (S.8b/24, S.111b/500, S.80b/348) - a že jsme tomu tehdy nerozuměli dost, je náš problém...

Hráli tam (v Londýně 2012) alegoricky "Pandemonium" "Corona" 19, následně vyhnané "MaRy NAnny poppins" s deštníky vypadajícími jako černé injekce, následkem čehož bylo "blanket dead embryo" - celoplošně mrtvé embryo, v následující scéně odkaz na Biblický verš "věřící (Eli Jah - "můj Bůh je Hospodin") odešel do nebe", následovala scéna s obyčejnými lidmi, zakončená větou "toto jsou všichni mrtví, kteří tu nemohou být s námi", pokračovala scéna se zatančenou rekombinací virů přemáhajících buňku, a jako pochodeň té Olympiády zapálili obří Coronavirus, na každém spike napsaný jeden národ, jež si pak všichni měli roznést domů, za písně "hey Jude, let her under your skin to make things better"... Tedy vám tam alegoricky zahráli masovou sterilizaci vaxxínami, a tu Pfizer umí, měli s tím už jeden skandál, když si to zkoušeli na Afričanech. Jestli to opravdu vykonají v nějakém z dalších boosterů není jisté, ale možné, a nikdo tu ty jejich jedy zatím netestuje dostatečně a včas, jak naše vlády trestuhodně zanedbaly svou dozorovou funkci a princip předběžné opatrnosti... Však jim také Talmud ukládá (S.110b/499-501), že "děti zlých pohanů - jak všichni souhlasí, nevstoupí do nadcházejícího světa". V originálu ovšem bylo "synové zlých sluhů hvězd", v německém vydání od Lazarus Goldschmidt z roku 1897 se psalo "malí synové zlých Izraelců", a středověký "cenzor" to podvodem nahradil za "synové zlých národů světa", a v dnešním anglickém vydání tam je "young children of the wicked heathens, all agree that they will not enter the future world"... Slepě (tedy bez kontrol) věřit někomu, kdo předem deklaruje, že nás chce vyhubit, je trestuhodná hloupost, nebo spíš podlá zákeřnost...

Že pod pojmem "Min" míní v Talmudu křesťany je dostatečně vysvětlené v komentářích k anglickému vydání (S.38b/164), že za "Edom" si svévolně dosadili "Řím" a potažmo Římskou Církev, je tam také (S.12a/35) a dodnes to někteří rabíni tvrdí na Youtube, že za "Gog a Magog" si dosadili "pohanské národy světa" je tam také vysvětleno, s poznámkou "final destruction of the heathen world before the city of Jerusalem, as the defeat of Gog and Magog" (S.17a/69).

Že někteří vykonavatelé Covid-Vaxinačního Holokaustu jsou i nežidé je také vysvětleno (S.39b/170) - "sekera pochází z lesa" - "Edom ... wicked Esau ... From the very forest itself comes the (handle of the) axe (that fells it)."...

Že mají spadeno i na Materialisty je také vysvětleno (S.38b/164), kde se vysvětluje, kdo jsou "Epikoros", zasluhující prý trest smrti podle druhého Noahidovského zákona: "Epikoros - is derived from the personal name Epicurus ... free from restraint ... who denies God and his commandments ...", a že nemají vstoupit do jejich nadcházejícího světa je také vysvětleno (S.90a/387).

A ovšem mohou nás prý odsoudit kolektivně (S.16a/51), i když popravovat budou pak každého zvlášť - třeba těmi vaxxínami...

Pokud studujete Bibli (S.59b/263), nebo pokud v sobotu odpočíváte (S.58b/262), zasloužíte si podle nich trest smrti...

Vysvětlují (S.109b/490), že pomlouvající jejich zemi (tam je špioni, ale s vysvětlením, že se to týká pomlouvajících) nevstoupí do nadcházejícího světa.

Obyvatelé "města", svedeného k Idolatrii (S.111b/499), čímž oni myslí především Křesťanství, nevstoupí do jejich nadcházejícího světa...
 

Mají na to svých 7 "Noahidovských" zákonů, kde první stanoví trest smrti za Idolatrii (podle nich především Křesťanství), druhý za Blasfemii a Epikurejství (tedy Materialismus a Zhýralost), a další čtyři různé další tresty smrti, a poslední, že je třeba na to ustanovit soudy, které to budou vykonávat, s poznámkou, že se jedná o "bezvýhradnou poslušnost autorit" (S.56a/252.33)... Je to Lež, že to prý pochází z Tóry z věty (Gn2:16): "I zapověděl Hospodin Bůh člověku, řka: Z každého stromu rajského svobodně jísti budeš." Nevidíte v tom příkaz popravit křesťany a materialisty? Já také ne, není tam, ale prolhaní rabíni tvrdí (S.56b/252), že to z toho vyplývá... To musí být všem jasné, že to je Lež, včetně těch rabínů... A ovšem je to také Podvod, protože původně v tom prvním Noahidovském zákoně bylo "Služby Hvězdám" (avodot kokavim), tedy té šesticípé judaistické a pěticípé komunistické a muslimské, a čtyřcípé fašistické (NATO), a dalším, ale středověký "cenzor" to nahradil za "Cizí Služba" (avodah zarah), tedy zrada dvojí loyality... Až poté Syn Ďábla (Ben Maimon - Maimonides) a jeho následovníci to překroutili, že se prý jedná o "Idolatrii" potažmo o "Křesťanství"...

Že se má jednat doslova o Holokaust se tam také píše (S.111b/500) - za tohle vyhubení "měst" svedených k Idolatrii jim má prý od Boha náležet odměna, jako kdyby mu přinesli celopal, z řečtiny holokaust...

Končí ta jejich kniha "optimisticky" - "když zlí vyhynou ze světa, radost přijde do světa" (S.111b/500, S.113b/509)... Brali byste tuhle jejich "radost" z vašeho vyhynutí, kdyby vám někdo dal vybrat?
 

Tohle je tedy v centru nauky Judaismu - očekávání jejich Nadcházejícího Světa. A dodnes se najdou prolhaní rabíni v černých kloboukách, kteří tohle považují za posvátné a neměnné a nezpochybnitelné a nutné vykonat, dělají o tom přednášky na Youtube, aniž by vysvětlili skutečný obsah, a mají o tom kázání v Synagogách, kde to plánované vyhubení Křesťanů vysvětlují, když se nemusí bát nepovolaných uší...

Talmudisté a zastánci Judaismu tedy splňují všechny znaky hnutí směřujícího k potlačování svobod ostatních lidí, je to hnutí plné nenávisti a (neoprávněného) rasismu, splňující všechny znaky toho, aby bylo zakázáno... Ale nikdo z "mocných" si proti nim netroufne říct ani slovo, protože by ho mediálně a politicky zničili...

Je tu snad ještě dnes někdo, kdo nechápe, že (((někdo))) tu ovládá všechna main-streamová Média, skrze mezinárodní Banky též vlády, a zároveň vlastní Farmaceutické giganty a většinu průmyslu Planety? Komu snad nedošlo, jak se všichni spolčili a razili sjednoceně různé lži a vládní dezinformace o Covidu a Očkování, a zapírali skutečné léky jako Ivermectin, čímž zavraždili většinu obětí "Covidu" ? To není žádná náhoda, ale velmi dobře zorganizované spiknutí a každému myslícímu a nezaslepenému člověku to již musí být jasné... Jen většina lidí zatím nevěděla, proč to vlastně dělají - protože jim to tyhle temné středověké knihy a jejich nenávistný rasistický kult ("náboženství"?) nařizují...
 

Že se ten jejich "nadcházející svět" týká příchodu jejich "Krále Mesiáše" (moloch messiah) se tam píše v poznámkách (třeba S.90a/389.29, S.110b/496.12)...

Na toho si prostě někoho pomažou - třeba Netanyahua nebo někoho podobného, a pak tohle všechno budou chtít spustit... Viz kniha Rudá Kráva (poslední verš 64), tu si vyšlechtili v Izraeli někdy v srpnu až září 2018 (viz hledání "red heifer israel 2018"), a až jí budou tři nebo čtyři roky (obojí možné), má ji utratit tenhle jejich nově-pomazaný Král lži-Mesiáš, a tyhle vypečené zákony Noahidovců se začnou podle nich aplikovat... Ale mohou to zase odložit a dál na to čekat... Má ji zaříznout, párkrát stříknout její krví na různé strany, spálit a popel z ní pak bude na očišťování po mrtvolách, stačí špetka do kýble vody a z toho pár kapek... Takhle popel z rudé krávy po špetkách jim vystačí na očišťování celých kontinentů... Ne nadarmo si říkají "Synové Noe", jim ani nebude vadit, že ten svět bude poněkud pustý...

A kromě toho mají letos 2022 zase svátek Šmitah, na který obvykle dělají různé pohromy - jako Hitlera, Hiroshimu, 11. září, Migranty a několik velkých finančních krizí... Na letos mají na Zednářském plánu nakresleného asi nového Mesiáše s Covidovou korunou, a ukládání "zlých" bílých lidí do hrobů tam mají až na rok 2029, ale je možné, že to budou chtít zkrátit...?
 

Nakonec z toho byla jen Energetická Krize - na jejíž symbolický vrchol odpálili Nord Stream přesně v té Šmitahové noci, roš hašana sedmého roku... Nebo to udělal někdo, kdo chtěl implikováním Židů je všechny o této věci přimět mlčet...? Přesně v té hodině se zvednul i Hurikán Ian, jeden z nejničivějších v nedávné historii, a obrátil se z tropické bouře na sever do USA smést Floridu...

Jenže alespoň prozatím na vyhubení skoro celého Lidstva pomocí Covid-Vaxinačního holokaustu potřebují, abychom na tom s nimi spolupracovali a dobrovolně se nechali vyhubit...

Tož ještě máte chuť vyhrnout rukáv a dostat další dávku "Smilstva Gomor" od někoho, kdo otevřeně deklaruje, že vás a vaše děti chce vyhubit? A kolaborací s Medi-Fašismem a ukazováním Certifikátů QR-666 k tomu diskriminací nutit přizpůsobit se i své bližní...? Kolaborace je tu nejen hloupá, ale i sobecká a zlá...
 

Lidé, Probuďte se, a přestaňte spolupracovat na našem plánovaném zničení...!
 

Dovoluji si podotknout, že tímto zveřejněním informací, jež jsou i tak veřejně dostupné, nehaním žádné etnikum nijak víc, než si zaslouží - tedy ledaže by hanebné byly jejich vlastní texty, jež tu cituji... Rozhodně nevyzývám k žádnému Násilí, protože tím by se to jen zhoršilo. (Lež nezastřelíš, a když zkusíš zastřelit Lháře, přijde místo něj sedm jiných a bude to ještě horší, než předtím - viz Mt12:43-45... Lež se potírá Pravdou, ne Násilím!) Také si dovoluji podotknout, že kromě místa, kde doslova (a v českém překladu) cituji Boha, nejmenuji žádné etnikum konkrétně - je to problém především Religiózní...