(πα½ 2021-07-14..30)

Čitelné nápisy na Slunci

Úvod

Čitelné nápisy na Slunci se objevují buďto v magnetickém poli, nebo ve Slunečních oblacích, které září v ultra-fialové barvě 193-195 A (193-195 Angstrom, tedy 19.3-19.5 nm, viditelné spektrum je asi 400-750 nm).

Ultra-fialové barvy nejsou vidět prostýma očima ze Země, a rozhodně se neznažte dívat do Slunce dalekohledem, spaluje to oči rychleji, než byste čekali... Ozonová vrstva blokuje ultra-fialové paprsky a je nutné je pozorovat z oběžné dráhy, NASA a NOAA mají dva orbitální teleskopy a data se dají stahovat přes internet, ty v lepší kvalitě z družice SDO (Solar Dynamics Observatory) od NASA jsou archivované a lze je stáhnout i zpětně, ty z družice GOES od NOAA v nižší kvalitě pro kontrolu jsou k dispozici na internetu jen za posledních pár hodin, ale lze je "sklízet" průběžně automaticky a archivovat...
(Ale ty servery NASA nejsou jako Youtube a nemůže to odtamtud stahovat milion lidí najednou, ale jen desítky nebo snad stovky možná...)
Pro lepší čitelnost nápisů je nutné výrazně zvýšit kontrast původních obrázků, zesílit drobné rozdíly v intenzitě, technický postup je popsán včetně popisu, jak jsou částečně ověřitelné z dalších zdrojů...
Stahuji obrázky v tří-hodinovém kroku od 00 UTC - ta Sluneční oblaka se nemění tak rychle, jako ta na Zemi, dva obrázky o deset minut od sebe se téměř neliší...
Občas se objeví jedno nebo několik slov a někdy se postupně přeformují do dalšího jednoho nebo několika slov po pár hodinách...

Magnetogramy pořizuje pouze družice NASA/SDO, ale ty magneticky aktivní regiony obvykle více svítí i v H-alfa viditelném pásmu a lze je ověřovat z některých pozemských obzervatoří, kde ovšem není rozdíl mezi kladnou a zápornou polaritou, a snímky z SDO jsou jednak detailnější, druhak orbitální teleskop nemá "noc" a nestíní mu meteorologické mraky... Stahuji je v tří-hodinovém kroku od 01 UTC, později pro kontrolu a pro jiný vědecký projekt v 1-hodinovém kroku.
Nápisy v magnetickém poli se někdy objeví i celé slovo najednou, ale častěji se spíš jeden magnetický region postupně mění z písmene na písmeno. Slunce se otáčí přibližně za jeden měsíc, a jeden magnetický region je na viditelné straně Slunce nanejvýš 14 dní, (a z toho 2 dny na každé straně dost z boku).

Dříve se nápisy objevovaly jen velmi zřídka, ale od Amerických voleb v listopadu 2020 se začaly objevovat podstatně častěji, třeba i několikrát za týden nebo za měsíc...
Magnetické skvrny 25. Slunečního cyklu uprostřed a na konci 24. cyklu byly použity pro Soud jednotlivých hnutí a historických osobností označováním dobrých a špatných svátků v kalendáři, ale nyní, když 24. cyklus skončil, se nové skvrny 25. cyklu objevují téměř denně a nelze je pro tento účel použít... (Sluneční skvrny jsou téměř vždy s dvojí polaritou plus a mínus, na každé Sluneční polokouli jsou opačně, jestli je plus vlevo a mínus vpravo nebo naopak, a v každém cyklu jsou naopak, takže lze určit, do kterého cyklu Sluneční skvrna patří, kromě těch "špatných", které mají buďto jen jednu polaritu, nebo jsou otočené shora dolu místo zleva doprava, ale takové jsou spíš vyjímečné, ale tentokrát jich bylo o trochu víc, než na začátku minulého cyklu, a konzistentně označovaly špatné svátky v kalendáři...)
Zápis Soudného Dne skončil na Vánoce 2020 skvrnou, ve které bylo napsáno "Fin", ale zároveň tam postupně bylo napsáno "In-Fin-i-ty", že Vánoce jakožto narozeniny našeho Pána Ježíše Krista mají být slaveny neustále...

Nápisy se nejčastěji týkají různých varování před závažnými problémy, původně o Podvodu v Amerických volbách, ve kterých Komunisté ukradli USA, v poslední době též o Covidu a nebezpečných Vaxxínách, ale to varování na Slunci přišlo až dost pozdě, zatímco různí vědci a lékaři varovali včas, ale byli umlčeni Cenzurou, a některé nápisy oznamovaly i další věci... (Obě tyto události jsou popsané v Knize Zjevení a nejsou to obvyklé malichernosti...)
Většinou jsou nápisy v angličtině, některé byly i hebrejsky nebo v jiných jazycích (alespoň jeden byl rusky vedle téhož anglického, a jeden nebo víc jich bylo v latině, v červnu 2020 tam byla vypsaná v magnetickém poli postupně Trojice česky a vedle toho anglicky), ale je to omezené tím, jakým jazykům rozumím - kdyby tam bylo něco čínsky nebo arabsky, ani bych si nevšiml, že je to nápis dávající smysl a ne jen náhodný shluk čar...

Vím, jaký je vztah Církví k politicky orientovaným zprávám z Duchovního světa, ale zvažte, že je tu významný rozdíl od zpráv, předávaných dětmi, které nelze spolehlivě ověřit, čímž neříkám, že by byly všechny falešné, ale nelze spolehlivě ověřit ani to, jestli nebyly zkreslené, ani to, jaká Duchovní bytost je těm dětem předává...
Zároveň též zvažte, že nemůžete Bohu přikazovat a omezovat, že nesmí psát o věcech, o kterých si On myslí, že je potřebujeme slyšet...
Zároveň je nutné chápat, že i čtení nápisů na Slunci není vždy stejně jisté, a my máme svoji zodpovědnost, jestli poslechnout i to, co nepovažujeme za správné nebo možné, ale vždy bychom to měli alespoň zvážit a případně se i více zajímat o další důkazy a podrobnosti, které jsme mohli předtím přehlížet...

Varování o Covidu a Vaxxínách

Příklad poměrně dobře čitelného nápisu na Slunci:

Kdyby se tam náhodou objevil jeden nápis "Covid", mohlo by se zdát, že se jedná o náhodu, ale když to v následujících čtyřech dnech bylo zopakováno tři až čtyřikrát, spolu s výčtem těch, kdo se na laboratorní výrobě tohoto viru podíleli nejvíc, a to během posledních desetidvaceti let, je evidentní, že se o náhodu nejedná...


(Na těchto obrázcích jsou nápisy označené modrou elipsou a popsané modře, původní obrázek je oranžový po zesílení kontrastu a zkopírovaný na bílé pozadí místo černého... Text "heq,hc" v dolní části je označení metody "histogram equalization, high contrast")

Na jaře 2021 začala další fáze Covid, a i Evropský Svaz plánoval "Covid-21" na svých očkovacích průkazech, jež jsou Znamení Šelmy z Knihy Zjevení, ale pak byl nový Covid, dle názorů některých odborníků vytvářený očkováním, místo toho označen jako "Varianty"...

Naštěstí v Británii a postupně v Evropě byla nebezpečnější varianta, označovaná jako "Alpha", vytěsněna více nakažlivou ale podstatně méně nebezpečnou variantou "Delta", která má úmrtnost 0.1% srovnatelnou s běžnou Chřipkou, a ovšem v Británii je víc hospitalizací a úmrtí mezi očkovanými.

O vaxxínách následovalo více různých varování, například:


Mnozí z vás zřejmě neví, že na vývoji těch zrádných vaxxín se podíleli především Židé, a že je velmi pravděpodobné, že je to součástí jejich plánu na vyhubení Křesťanů a Materialistů...

Restrikce pod záminkou Covid v roce 2020, které probíhaly zároveň s odhalováním Soudného Dne, popisuje alegoricky kapitola Zjevení 6...

To, že Dr. Fauci evidentně lhal v Kongresu USA, že prý nesponzoroval žádné "gain-of-function" výzkumy Coronavirů, což obojí je trestný čin, ale především dokazuje, že i Kongres i Policii v USA ovládá nějaká Mafie...

V květnu a v červenci 2021 psal Bůh na Slunci, že "Soon Evil Wins" (brzy zlo zvítězí). Mnozí lékaři varují, že všichni očkovaní během několika málo let zemřou buďto na "Antibody Dependent Enhancement" (zesílení účinků infekce kvůli očkování), nebo kvůli mikroskopickým krevním sraženinám v kapilárách, které má až 60% všech očkovaných v některých regionech, a nebo že většina žen bude sterilizována (a vskutku je u žen, očkovaných během těhotenství, zvýšené množství potratů a deformací)... Je možné, že přehánějí, ale to bude zřejmé až během několika málo let. Proto je vždy nutné, aby se každé očkování několik let zkoušelo na dlouhodobé účinky a negativní reakce. I experiment s tímto očkováním trvá až do roku 2023, a proto jeho vnucování občanům odporuje Norimberskému Kódu, ustanovenému proti Fašistům...

Je škoda, že ta varování nešla doručit včas...

Biden jako "Abaddon Apollyon" a "US Theft"

Většina nápisů na Slunci se od konce roku 2020 týkala gigantického volebního podvodu v USA, během něhož komunisté ukradli USA, a který tamní soudy odmítly projednávat.
(Zdejší Média tvrdí, že "nebyl u soudu prokázán", ale k žádnému soudnímu prokazování nedošlo, přestože důkazů je velmi mnoho... Bylo to naprosté selhání Justice a všech úrovní Vlády... Slova jako "Demokracie" nebo "Vláda Práva" byla naprosto vyprázdněna...)
(Pokud s tím nesouhlasíte, pak to znamená, že čtete a posloucháte Média, která čtenářům lžou... Takových je dnes dost, ne všechny, a ve vlastním zájmu byste měli porovnávat více odlišných úhlů pohledu z různých Médií, abyste nebyli tak snadno obelhatelní...)

Podrobný popis většiny nápisů na Slunci a mých vysvětlení v této kauze je v textu Trump 2020 anglicky...

V den výročí Slunečního Zázraku Panny Marie Fatimské 2020-10-13 se před volbami přitočila Sluneční skvrna spoza okraje Slunce, která později psala dvakrát "Trump" v magnetickém poli, a o další týden později se objevila drobná dvojtě špatná Sluneční skvrna ve tvaru Luciferiánské Pyramidy, kde bylo napsáno JB. Ráno po volebním podvodu se na Slunci objevila mapa Ameriky s nápisem "FvRAUD" od Aljašky po Grónsko, a státy, jež nejvíc podváděly, byly zvýrazněné tmavšími skvrnami. Po čase se tam objevil poměrně přesný pentagon s nápisem "rise" (povstaňte). V den "Electoral College" 2020-12-14 bylo na Slunci třikrát různě napsáno "FRAUD" (podvod). Po inauguraci následoval výčet viníků a trojtý nápis "US Theft" (Krádež USA).
Následovaly různé instrukce, jak se s viníky vypořádat, ale nepodařilo se mi je doručit včas nikomu, kdo by je mohl provést, a po čase ustaly, zřejmě protože Bůh poznal, že to takto vyřešit včas nepůjde (zřejmě kvůli mé neschopnosti ty nápisy doručit, nebo kvůli neochotě nebo nemožnosti Trumpa a jeho příznivců skutečně zakročit proti tomuto Podvodu?)...

Biden v nich byl označen jako "Abaddon", a poté jako "Apollyon" z Knihy Zjevení 9:


2021-04-15 se na Slunci objevil poměrně přesný čtverec postavený na špičku, který znázorňuje mapu Washington DC, v tomto případě i s tamními řekami, a vedle něj napsáno D<>C. V tomto případě všechny tmavší a některé světlejší skvrny ve Slunečních oblacích tvoří nějaký nápis, jsou logicky uspořádané a některé zduplikované:

Viz původní obrázek bez nápisů a překrytý se zvýrazněnými nápisy ...

Syn Člověka v oblacích Slunce

Kromě mnoha dalšího byl na Slunci ohlášen i příchod Syna Člověka...

Viz též Zj6 - »A viděl jsem jiného anděla, majícího věčné evangelium, letícího prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a shromáždění.«
Střed nebes μεσουρανημα je tam, kde je Slunce v poledne. Jenže kde je Slunce v poledne odněkud, je u obzoru odjinud. Ale na Slunci je Slunce v poledne neustále...

v klášteře v Emauzech je na stěně freska Sybily, nahoře je na Slunci Panna Maria s malým Ježíškem, a k tomu bylo řečeno: "Toto je oltář nebes" (Haec est ara coeli). Někdo to ale desinterpretoval, že Oltář Nebes je Panna Maria, ale jako když kněz drží trans-substancionované Tělo Kristovo na oltáři, tam drží Panna Maria v roli kněze malého Ježíše na Oltáři Nebes, který je Slunce...

...