P.A.Semi - πα½ 2021-08-20

Koordinované Lži Médií o IvermectinuPo dlouhé době hrobového mlčení Masmédií včetně ČT o možnostech Léčby Covidu, kterým způsobili vraždy Covidem, který bylo možno u většiny obětí léčit, ale neléčili ho včas, protože informace o tom byly zatajeny nebo pošpiněny pomluvami, znásobili lháři z Masmédií svou námezdnou kampaň proti těmto poměrně spolehlivým a téměř zcela bezpečným lékům.

V ČT v pořadu Události Jakub Železný řekl 2021-08-19 v 19:15 toto:
Ani zatím nejrozsáhlejší studie o ivermektinu neprokázala jeho účinky při léčbě covidu-19. Na 1500 brazilských pacientech ji provedli vědci z kanadské McMasterovy univerzity. Výsledky tak potvrdily závěry předchozích menších studií. Ivermektin testovali i lékaři v brněnské nemocnici u svaté Anny, ani oni ale nepředložili jasné důkazy o účinku.

Televize je médium pro informačně negramotné lidi, kde leckdo může plácnout nějaký nesmysl bez odkazu na zdroje a bez možnosti ty informace rozporovat nebo komentovat, a informace, které uvidíte a které neuvidíte, vybírají oni a ne vy, tedy je to ideální prostor pro šíření Propagandy a Dezinformací...

Na těchto nástrojích Propagandy je obvykle zajímavější to, o čem nemluví, než to, o čem místo toho mluví přes míru, aby zahltili lidi balastem. V případě Covidu, když se snaží natlačit do lidí vaxxíny, nemluvili o tom, že Covid je možno léčit, nemluvili o vedlejších účincích vaxxín ani o jejich pouze krátkodobém působení, nemluvili o Evropské databázi Eudra Vigilance nebo Americké databázi VAERS, kam se mají tyto nežádoucí účinky hlásit, nedali žádný prostor odpůrcům své Propagandy, které občas pomlouvají, když zjistili, že je nás mnoho a máme podstatně lépe podložené argumenty...

Někdy ale nestačí zamlčovat a uchylují se pak ke zjevným lžím.
Takže nyní, po dlouhé době a mnoha zbytečných obětech Covidu, způsobených zatajením léčby, si zkoušejí tímto dodat alibi, že to vlastně nefunguje a nebyl jiný důvod o tom mluvit?

Je to zajímavé, jak se jim do jednoho souvětí podařilo dostat tolik lží, dezinformací a polopravd...

A České Televizi a Ministerstvu Zdravotnictví bych k tomu podotknul, že by se měli zamyslet nad odkazy Aloise KřížeEmanuela Moravce, které jim z Pekla ukazují, že Boží mlýny melou pomalu, ale jistě...
A v duchu písně "Statistika nuda je, má však cenné údaje" vyřiďte "ctěné sani", že je zřejmé, že každá Totalita jednou padne, a ta současná, vražednější a s horší Diskriminací, než za těch předchozích Bolševiků, by nemusela skončit tak sametově jako minule, což není výhružka, ale poučení z obvyklých historických procesů, jak to asi dopadne, až se začnou projevovat předpokládatelné dlouhodobé negativní účinky vaxxín, do kterých jste svou Propagandou a Vyděračskou Diskriminací náš Lid natlačili...

Zatím to jsou celosvětově "jen" desetitisíce zavražděných a přibližně milion zmrzačených experimentálními vaxxínami brzy, tedy "bezvýznamná"(?!) část procenta z miliard podaných vaxxín, a teprve uvidíme dlouhodobé následky, ale nyní, když se bez náležitého testování lidem vnutí třetí dávka, nikdo zatím nemůže "dokázat", i když mnozí vědci a lékaři o tom varují, jaké a o kolik horší to bude mít negativní účinky...

Epidemie Covid zde prozatím skončila (a tedy pokračující Totalitní Diskriminace je prozatím neodůvodněná), ale zůstal tu Covid endemický, všudypřítomný, protože bezpečné léky, zabraňující přenosu Covid, byly vyloučeny, i vliv vitamínu D byl de-facto lidem zatajen, a vaxxíny, které třeba i dle nedávného vyjádření CDC nezabraňují přenosu Covid, ale jen po omezenou dobu zmírňují příznaky, zatímco později je naopak podle Izraelských zkušeností spíš zhoršují, takže nakažený čerstvě očkovaný se snadno stává super-přenašečem bez příznaků, což se projevilo mimo jiné tím, že leckde, kde se začalo očkovat, následovala významná vlna "nakažení" Covidem a úmrtí...

Tedy není to ani moudré ani ohleduplné se nechat "očkovat", ale je to hloupé a bezohledné riskování negativních vedlejších účinků za účelem ohrožování ostatních tím, že se stanete přenašečem bez příznaků...

Zatím to ještě není vidět... Ale až tu vypustí zase další "Variantu", která nebude tak neškodná, jako současná "Delta" ? Tam, kde je nyní škodlivější "Varianta" (i když je také označovaná jako "Delta"), třeba v Izraeli, se ukazuje, že po několika měsících mají naopak očkovaní větší podíl závažného průběhu Covid, že tedy ta riskantní vaxxinace funguje jen dočasně... A ta kulticky uctívaná "kolektivní imunita" nijak nezabraňuje přenosu infekce ani v těch nej-proočkovanějších zemích a naopak se z dat zdá, že ho leckde zhoršuje...

Zakládá se tu ovšem na další podvod, že díky Totalitní Diskriminaci neočkovaných, kteří musí na testy, zatímco očkovaní přenašeči na testy nemusí, takže brzy dojdou k závěru, že ti testovaní jsou občas nakažení, zatímco u těch netestovaných to není zjištěno, takže brzy přijdou s evidentně podjatou domněnkou, že pouze neočkovaní přenášejí Covid ?

Jak dlouho ze sebe necháme Propagandou dělat informačně-negramotné Blbce a Totalitou bezprávné Otroky?!


Zdroj, P.A.Semi 2021-08-20