πα½ - Wed, 22 Jan 2020 07:21:20 +0200
This is just a stub...
See www.akademietabor.cz for their own pages...

I was not prepared to publish anything of that now...
And I did not consult that publishing with that school or anyone...

This CD I've received and I've asked, if it does not matter,
that I publish it too, it is good and does not matter...


Anežka Janátová a Josef Krček - Zlatý most - 14: 
Odpověď věrných Čechů Mistru Janu z Husi ze 6.7.2000 (MP3 audio, track 14, tracks 01 .. 15 are beside...)
And a CD booklet ...

-----

I make photos, not videos...
But there are some, here it is just some Carrol practicing before christmas,
two songs in a row of more:

DSCN0693.mp4 (6Mb, mp4, private carrol practicing)
DSCN0694.mp4 (9Mb, mp4, private carrol practicing -- even the first strophe is missing in video)

This is some limited edition, before converting to MP4...
It was unprepared and they were unsuspecting,
and I AM a strange friend who sometimes takes pictures and sometimes deliveres results...

-------------------------------------------

This is a "Comix", two "parts" from a theatre play about Three Kings,
here as a presentation for "Virgin Mary" and for "One of Jews" actors,
but it represents "Family" and "Machination" archetypes in my composition and interpretation,
even if the original "Prophet" was admirable and right...
(They do not even know, what are they playing there, it is a "mystery play" about "three kings",
played on three kings)


(small, dimmed)

And as already published, theater-play comixes:

Three Kings 2010
Three Kings 2014 (as in DL501, at my start of DalsiList works at the time of "Scientific part" found...)
Rimoni 2019
(this is just a representative sample, there are more such...)