πα½

Anežka Janátová - Zlatý Most (14) - Pocta Mistru Janovi z Husi

Hudba a slovo (mp3)...
(Celý booklet z CD) (akademietabor.cz)
(Ještě se zeptám, jestli to tu smím takhle uvést...)